EN471: Europæisk standard for synlighed på advarselsbeklædning

EN471 er en fælles europæisk standard, som stiller krav til det arbejdstøj og regntøj, der anvendes på arbejdspladser i f.eks. trafikerede områder, hvor det er vigtigt at blive set. Disse krav er identiske med de normer, der er foreskrevet af Dansk Standard. Nedenstående er kort beskrivet de vigtigste retningslinier,som bør være grundlaget for valg af sikkerhedsregntøj- og arbejdstøj.

EN471 normen stiller krav til synligheden i de arbejdssituationer, hvor de arbejdende arbejder uden effektiv adskillelse fra den kørende trafik. Det vil sige de fleste typer vejarbejde, arbejde ved jernbanespor samt byggepladser og lignende. Selvom dette arbejde kun udgør en lille del af arbejdsdagen, skal der benyttes sikkerhedsbeklædning.

EN471 normen er opdelt i 3 klasser Klassebetegnelsen beskriver, hvor godt produktet formår at beskytte brugeren. Jo større areal med fluorescerende stof og refleks, jo højere klassificering. Det fluorescerende materiale yder beskyttelse i dagslys samt tusmørke, mens reflekserne beskytter, når et køretøjs lys eller et arbejdslys rettes mod brugeren.

Klasse 3
Beklædning skal bæres af alle, der arbejder på veje, ved jernbanespor og redningsarbejde. Ligeledes ved arbejde på og omkring byggepladser med maskinelt trafik. Som hovedregel opfylder et sæt arbejdstøj kravene til klasse 3, når det bæres samtidigt. Et sæt arbejdstøj skal forstås som en kombination mellem eks. jakke og buks/overall. Kedeldragter og visse jakker er også klassificeret som klasse 3. (se sammensætnings-vejledning)

Klasse 2
Beklædning må benyttes af tilsynsførende, der kun overvåger arbejdet. Klasse 2 beklædning er typisk en trafikvest, et par overall eller en jakke. (se sammensætnings-vejledning)

Klasse 1
Beklædning, typisk en buks, må som eneste sikkerhedsbeklædning kun bæres af besøgende. Dog bør en trafikvest Klasse 2 foretrækkes dertil. (se sammensætnings-vejledning). Husk at de besøgende altid skal være ledsaget af de arbejdende i området. Skifter arbejdsopgaverne i løbet af dagen, eller er man i tvivl, tilrådes klasse 3.

Skema
Klik her for at se skema med klasser

Ny international standard for din sikkerhed
Fra oktober 2013 trådte en ny international standard for advarselsbeklædning i kraft, EN ISO 20471. Denne kommer på sigt helt at erstatte EN471. EN471 udgår ikke men tøj-leverandørerne kan ikke certificere deres produkter efter den gamle norm mere.

Den nye standard kræver at advarselsbeklædning bliver testet efter vask. Dette forøger sikkerheden og sikrer at kvaliteten er den samme både før og efter vask. Alle reflekser er omfattet af den højeste kategori 2 i EN471 og normen definerer designkrav alt efter hvilken del af kroppen der er dækket og ikke som tidligere hvor udgangspunktet var typen af tøj.

I denne nye norm skal alt tøj i klasse 3 som minimum have ærmer med refleksmateriale eller bukseben med refleksbånd. Dette betyder at man ikke længere kan certificere veste ifølge EN ISO 20471 klasse 3. Det kommer at være muligt at certificere et sæt arbejdstøj for at opnå klasse 3 (fx vest og bukser).