Reflekstøj EN ISO 20471

Reflekstøj EN ISO 20471

De vigtigste regler om valg af reflekstøj til erhvervsmæssig brug

Arbejdsgiveren skal stille reflekstøj til rådighed for ansatte, der udfører arbejde i trafikken som fx vejarbejde, redningsarbejde, tilsynsarbejde, aflæsning af gods og afhentning af dagrenovation, hvis arbejdssituationen kræver, at de ansatte tydeligt kan ses under arbejdet, hvad enten dette foregår om dagen eller om natten. Arbejdsgiveren skal instruere de ansatte om, hvornår og hvordan de skal anvende reflekstøj og sørge for at føre tilsyn med, om de ansatte bruger reflekstøjet, når de arbejder udenfor køretøj eller afmærket område.

Reflekstøj

Reflekstøj er et personligt værnemiddel, der er fremstillet af en stærk farvet metervare i fluorescerende gul, orange eller rød, som gør dig meget synlig i dagslys, så du undgår at falde i ét med omgivelserne. Metervaren reflekterer også lys fra fx billygter. Reflekser skal være godkendt og udført, så du ses bedst muligt i mørke. EN ISO 20471 normen tillader kun, at arbejdstøj med klasse 2 reflekser bliver godkendt.

Reflekstøj er inddelt i tre klasser afhængigt af, hvor meget farvet materiale og refleksmateriale tøjet er fremstillet af. Klasse 1 arbejdstøj har den laveste synlighed, og klasse 3 arbejdstøj har den højeste synlighed.

  • EN ISO 20471-1 - minimum 0,14 m² fluorescerende materiale og minimum 0,10 m² reflekterende materiale.
  • EN ISO 20471-2 - minimum 0,50 m² fluorescerende materiale og minimum 0,13 m² reflekterende materiale.
  • EN ISO 20471-3 - minimum 0,80 m² fluorescerende materiale og minimum 0,20 m² reflekterende materiale.

Se klasse 1 arbejdstøj til herrer her.  Samt tilsvarende reflekstøj i klasse 1 til damer her

Se klasse 2 arbejdstøj til herrer her.  Se også udvalget af reflekstøj i klasse 2 til damer her

Se klasse 3 arbejdstøj til herrer her.  Tilsvarende reflekstøj i klasse 3 til damer finder du her

Fælles krav til de tre sikkerhedsklasser af reflekstøj

  • Tøjet er synligt både om dagen og om natten.
  • Tøjet er synligt fra alle sider.
  • Reflekserne er placeret på tøjet på en sådan måde, at de fremhæver personens omrids, så føreren af et køretøj umiddelbart registrerer, at der står et menneske og ikke fx et vejskilt.

Du kan opnå klasse 3 arbejdstøj på forskellig vis. Ved at bruge klasse 3 arbejdstøj eller ved at kombinere to stykker klasse 2 arbejdstøj, så de tilsammen bliver klasse 3 certificeret.


I skemaet her kan du se, hvordan du kan kombinere arbejdstøjet i de forskellige klasser:

En ISO 20471

Klasse 3
kan bæres alene

Klasse 2  

Klasse 1

Klasse 2 Samlet klasse 3 Samlet klasse 3 Samlet klasse 2
Klasse 1 Samlet klasse 3 Samlet klasse 2 Samlet klasse 1
Klasse 1 reflekstøj

Klasse 1 reflekstøj

Klasse 2 reflekstøj

Klasse 2 reflekstøj

Klasse 3 reflekstøj

Klasse 3 reflekstøj

Reflekstøj skal være CE-mærket og dermed opfylde reglerne om indretning af personlige værnemidler. Kravene om synlighed anses for at være opfyldte, hvis tøjet er afprøvet og klassificeret efter standarden DS/EN ISO 20471. Reflekstøj, der er produceret efter den tidligere standard, DS/EN 471, må stadig bruges, men det er ikke tilladt at kombinere artiklerne mærket DS/EN 471 med den nye norm for at opnå klasse 3 arbejdstøj.

EN ISO 20471

Piktogram for reflekstøj med EN ISO 20471

Vask

Reflekstøj, der er produceret efter standarderne, er mærket med et piktogram samt med oplysninger om tøjets klasse, og det antal gange man kan vaske det uden at refleksvirkningen aftager. Sørg for at holde sikkerhedsarbejdstøjet renvasket, da det ellers ikke er sikkert. Det må ikke vaskes mere end det, der er angivet på produktet, ellers overholder de refleksive egenskaber ikke kravene og giver ikke nok refleksion.

Valg af reflekstøj

Valg af korrekt reflekstøj afhænger af en samlet risikovurdering. Første skridt er at vurdere den omgivende trafiks hastighed: Jo hurtigere trafikken kører, desto højere klasse af reflekstøj. Derefter vurderes de forværrende faktorer i den konkrete situation for at afgøre, om den valgte klasse er tilstrækkelig, eller om en højere klasse er nødvendig. Endelig vurderes, om der er andre forhold, der skal tages højde for ved valg af reflekstøj. Hvis behovet varierer råder vi til at anskaffe klasse 3-advarselsklæder. Er man i tvivl om klassen, bør klasse 3 vælges.

Valg af reflekstøj ud fra trafikkens hastighed:

Klasse 1-reflekstøj - eller højere klasse - vælges, hvis den omgivende trafik kører ca. 30 km/t eller derunder.

Klasse 2-reflekstøj - eller højere klasse - vælges, hvis den omgivende trafik kører mellem ca. 30 og ca. 60 km/t.

Klasse 3-reflekstøj vælges, hvis den omgivende trafik kører over ca. 60 km/t.

Eksempler på forværrende faktorer

Dårlige kørselsforhold/sigtbarhed for føreren på grund af sne, isslag, mørke, stærkt modlys, tåge, regn eller mangel på gadebelysning, byggepladser med ujævnt underlag og ved arbejde i højden. Tæt trafik og arbejde omkring store, tunge køretøjer.

Arbejdstilsynet stiller krav om brug af klasse 1, 2 og 3 advarselsklæder i følgende situationer

Klasse 1 arbejdstøj

Når besøgende under ledsagelse færdes i områder, hvor der kræves klasse 2- eller klasse 3-advarselsklæder ved arbejde i området.

Når ansatte som fx renovationsarbejdere udfører arbejde langs kørevej, hvor de kun kommer ud på kørebanen tæt på renovationsbil eller lignende køretøj tydeligt afmærket i henhold til færdselslovens bestemmelser. Man skal bruge advarselsklæder af højere klasse, såfremt betingelserne ikke er opfyldt.

Klasse 2 arbejdstøj

Når tilsynsførende overvåger arbejde, der kræver brug af klasse 3-advarselsklæder.

Ved vejarbejde, hvor der arbejdes inden for et afmærket område, men hvor risikoen for påkørsel ikke helt kan udelukkes

Ved andre former for arbejde end vejarbejde på områder uden effektiv adskillelse til den kørende trafik, og hvor man med effektive foranstaltninger har sikret, at den kørende trafik som motorkøretøjer, motorredskaber med videre, nedsætter kørehastigheden til en sikkerhedsmæssig forsvarlig hastighed.

Klasse 3 arbejdstøj

Ved vejarbejde, hvor man i forbindelse med arbejdet kommer uden for det afmærkede område.

Ved andet arbejde på veje uden afmærkning eller fysisk adskillelse til den kørende trafik, og hvor der kommer kørende trafik med almindelige kørehastigheder.

Ved arbejde på havneområder på steder med kørende trafik som motorkøretøjer, motorredskaber med videre.

Ved arbejde i vej- og eller jernbanetunneler, hvor man i forbindelse med arbejdet kommer uden for de opsatte afspærringer, også selv om der kun forekommer arbejdskørsel.

Ved arbejde på eller i nærheden af jernbanespor i brug, hvor der ikke er en effektiv fysisk adskillelse til sporet. Bemærk, at der er særregler for sporarbejde i forhold til farvevalg!

Hvis behovet varierer, eller du er i tvivl om klassen, råder vi til at anskaffe klasse 3-advarselsklæder. Det kan godt bestå af to stykker klasse 2-advarselsklæder, som bukser samt jakke eller vest, der bruges sammen. Vigtig: Se ovenstående forklaring ved kombination af high-vis beklædning. 

Arbejdsgiveren skal endvidere ved valg af reflekstøj:

Vurdere, om reflekstøjet skal beskytte imod andre farer som fx ild, gnister, kulde eller skæreskader. Forhandleren af reflekstøjet kan oplyse om, hvilket reflekstøj der er egnet til at imødekomme sådanne ekstra beskyttelsesbehov.

Sørge for, at reflekstøjet passer til den ansatte. Det opnås fx ved, at den ansatte kan vælge mellem forskellige størrelser og design – fx mellem heldragt eller bukser + jakke/vest. Det er også vigtigt, at reflekstøjet er komfortabelt. Bukser og jakker må ikke lægges op, da man så ikke har det samme areal fluorescerende metervare efter godkendelsen på varen. Mange bukser fås i flere benlængder. Der skal være minimum 5 cm fra nederste refleks til kanten af buksen!

Sørge for, at reflekstøjet passer til det arbejde, der skal udføres. Det er også vigtigt, at tøjet er tilstrækkeligt robust til, at det kan vaskes/rengøres med passende mellemrum.

Informere den ansatte om, at jakken og vesten skal være lukket foran for at være klassificeret. Reflekserne må ikke være brudt. Alternativt skal den ansatte have en sweatshirt eller T-shirt med refleks på indenunder jakken eller vesten. Vær opmærksom på, at str. XS og S nogle gange er en klasse lavere grundet det lille areal af fluorescerende materiale.

Vær opmærksom på, at klassificering skal bibeholdes ved påsætning af tryk og broderi. Store tryk reducerer sikkerheden. Er der ikke plads til tryk på det fluorescerende stof, kan der selvfølgelig trykkes på kontrastfarven.

Branchearbejdsmiljørådene udarbejder retningslinjer for arbejdsmiljøet i forskellige brancher. De danner grundlag for Arbejdsmiljøloven og Arbejdstilsynets vejledninger og bekendtgørelser om brug af personlige værnemidler. Ønsker du mere information, kan du kontakte dem.

Blogindlægget er vejledende og det er op til den enkelte arbejdsgiver at vejlede i forhold til den konkrete arbejdssituation for at sikre medarbejderen den bedste form for sikkerhed under arbejdet og de gældende arbejdsforhold

Se hele udvalget af reflekstøj til herrer her

Tilsvarende finder du udvalget af reflekstøj til damer her.

Har du spørgsmål vedrørende klassificeringen af det reflekstøj, du finder på Billig-arbejdstøj.dk?

Du er altid velkommen til at kontakte vores kundeservice på info@billig-arbejstøj.dk eller telefon 9674 2030.