Certificering af arbejdstøj og tilbehør

Certificering af arbejdstøj og tilbehør

Bliv klogere på certificeringer af arbejdstøj og tilbehør

Det kan være en jungle at finde rundt i de europæiske EN-standarder og certificeringer til arbejdstøj, knæpuder og handsker, og det kan koste dyrt i bøder, hvis certificeringer ikke bliver overholdt i bestemte områder. Vi har samlet en liste over de vigtigste certificeringer, hvor du kan blive klogere og sikre, at du vælger det rigtige arbejdstøj og udstyr til det arbejde, du skal udføre.

EN ISO 20471 (tidl. EN 471) - Synlig, Hi-Vis beklædning

EN ISO 20471 er den internationale standard for tøj med høj synlighed også kaldet reflekstøj eller Hi-Vis og er den mest gængse certificering inden for arbejdstøj. EN 20471 erstatter den tidligere EN 471 standard. Den fluorescerende farve gør dig synlig i dagslys, hvor reflekserne sikrer, at du er synlig i mørke. Denne certificering er blandt andet påkrævet ved arbejde i højrisikoområder, hvor man arbejder i nærheden af trafikken, på byggepladser og generelt i nærheden af motoriserede køretøjer, som kraner og gravemaskiner. EN ISO 20471 er klassificeret i 3 klasser efter synlighed i forhold til materialets overflade, hvor det er mængden af fluorescerende stof og refleksmateriale, som bestemmer, hvilken sikkerhedsklasse arbejdstøjet er i. Klasse 3 arbejdstøj er den klasse, som stiller de højeste krav.

 • EN ISO 20471-1 - minimum 0,14 m² fluorescerende materiale og minimum 0,10 m² reflekterende materiale.
 • EN ISO 20471-2 - minimum 0,50 m² fluorescerende materiale og minimum 0,13 m² reflekterende materiale.
 • EN ISO 20471-3 - minimum 0,80 m² fluorescerende materiale og minimum 0,20 m² reflekterende materiale.

Se udvalget af arbejdstøj med EN ISO 20471 her.

Klasse 3 arbejdstøj kan opnås på flere måder. Du kan bruge et klasse 3 produkt eller kombinere to klasse 2 produkter, som tilsammen bliver klasse 3 certificeret.

Se kombinationsmuligheder i skemaet herunder:

EN ISO 20471

 

Klasse 3
arbejdstøj

Kan bæres alene

Klasse 2
arbejdstøj

Klasse 1
arbejdstøj

Klasse 2
arbejdstøj

Samlet klasse 3
arbejdstøj

Samlet klasse 3
arbejdstøj

Samlet klasse 2
arbejdstøj

Klasse 1
arbejdstøj

Samlet klasse 3
arbejdstøj

Samlet klasse 2
arbejdstøj

Samlet klasse 1
arbejdstøj

EN ISO 11612 (tidl. EN 531) - Flammehæmmende arbejdstøj

Beskyttelsestøj, der er EN ISO 11612 certificeret, beskytter brugeren mod kortvarig kontakt med høj varme og flammer. Tøjet omtales som flammehæmmende eller brandhæmmende tøj i daglig tale. Tøjet klassificeres efter forskellige parametre, såsom varmestråling, kontaktvarme etc. Brandhæmmende arbejdstøj med EN ISO 11612-certificeringen er blandt andet egnet til elektrikere og industriarbejdere, som kan være i farezonen for eksponering af ild eller andre varme omgivelser. Denne certificering bruges kun til tøj og brandhæmmende undertøj - med undtagelse af hætter. Skal ansigt eller hænder beskyttes, må man finde yderligere beskyttelsesudstyr.

Se udvalget af flammehæmmende arbejdstøj med EN ISO 11612 her.

A1, A2 Krav til begrænset spredning af ild, A1: Overfladeantændelse A2: Kant antændelse
B (1-3) Beskyttelse mod konvektionsvarme og åben ild
C (1-4) Beskyttelse mod strålevarme
D (1-3) Beskyttelse mod sprøjt med smeltet aluminium
E (1-3) Beskyttelse mod sprøjt med smeltet jern
F (1-3) Beskyttelse mod kontaktvarme

EN ISO 14116 (tidl. EN 533) - Flammehæmmende arbejdstøj (begrænset flammespredning)

Beskyttelsestøj, der er certificeret i henhold til EN ISO 14116, beskytter mod kort, tilfældig kontakt med gnister eller varme under omstændigheder, hvor der ikke er nogen væsentlig varmerisiko, og hvor der ikke er andre varmetyper. Arbejdstøj med EN ISO 14116-certificering reducerer muligheden for antændelse, som udgør en sikkerhedsrisiko.

Er det nødvendigt med beskyttelse mod varmerisiko, anbefales EN ISO 11612.

EN ISO 14116 bliver ofte brugt til beklædning og tilbehør med et lavere niveau af flammehæmmende egenskaber. Det kan være Hi-Vis veste, regntøj, knæpuder, strømper med mere.

Klasse 3 er det højeste niveau. Beklædning under indeks 3 skal bruges i kombination med beklædning i henhold til EN ISO 11612. Beklædning med indeks 1 må ikke komme i direkte kontakt med huden. Det vil sige, den må kun bæres uden på beklædning af indeks 2 eller 3.

Se udvalget af flammehæmmende arbejdstøj med EN ISO 14116 her.

EN ISO 14116
Index 1 Flammespredning, flammerester og egenskaber for efterglødning
Index 2 Flammespredning, flammerester og egenskaber for efterglødning
(Indeks 1) + egenkaber for dannelse af huller
Index 3 Flammespredning, flammerester og egenskaber for efterglødning
(Indeks 1) + egenkaber for dannelse af huller
(Indeks 2) + egenskaber for restflammer

EN 13034 - Beklædning til beskyttelse mod flydende kemikalier

Det skal bruges, når der er risiko for eksponering af lette dampe, flydende aerosoler små mængder spray eller tilfældige små sprøjt. EN 13034 beklædning anvendes, når det ikke er påkrævet med en komplet barriere mod væskegennemtrængning. Bliver man ramt af kemikalier, skal arbejdstøjet straks efter tages af.

Find arbejdstøj til beskyttelse mod flydende kemikalier med EN 13034 her.

Kemikaliegruppe Kemikalie
Syre H2S04-30% (svovlsyre)
Base NA0H 10% (natriumhydroxid - også kaldet lud eller kaustisk soda)
Aromatisk kulbrinte 0-xylene
Alkohol Butanol

IEC 61482-2

Beklædning med denne certificering har en beskyttelsesværdi mod termiske risici ved en lysbueulykke. Det vil sige, de beskyttende egenskaber er udviklet til at forhindre forekomsten af andengradsforbrændinger. Standarden tager ikke hensyn til øvrige risici ved lysbue som metalsplitter, trykbølger, elektriske stød og sundhedsskadelige gasser, der opstår ved materialets fordampning.

Jo højere kalorieværdi materialet eller tøjet har, des bedre beskytter det brugeren. Disse tests kan også udføres på kombinationer af materialer, og de opnår dermed højere beskyttelsesværdi.

I 2019 blev der tilføjet et nyt piktogram for sikkerhedsbeklædning, der opfylder kravene i IEC 61482-2, som inkluderer to testmetoder med forskellige risikoniveauer:

IEC 61482-2

​​​​​​​IEC 61482-1-1 - Open Arc test (åben lysbue)

Indebærer et mellemspændingsområde (>1000 V)

Materialer og tøj udsættes for åben lysbue ved denne test. Hvert enkelt materiale eller materialekombination får et resultat, der angives i kalorieværdi. Kalorieværdien er grænsen for, varmeenergien et materiale kan udsættes for og stadig beskytte brugeren mod andengradsforbrændinger, ATPV-værdien, eller for, hvornår der opstår huller i materialet, EBT-værdien. ATPV og EBT er beregnet ud fra en beskyttelsesgrad på 50%.

ATPV og EBT blev suppleret med en ELIM-værdi i 2019. Idéen med ELIM er at fjerne risikoen for en 2. gradsforbrænding og medvirke til at beskytte brugeren på en sikker måde - uden at øge andre risikoer og forhindre brugeren i at arbejde.

​​​​​​​IEC 61482

IEC 61482-1-2 - Box test (retningsbestemt direkte lysbue)

Indebærer et lavspændingsområde (400 V).Materiale og tøj testes med en direkte lysbue ved en bestemt værdi. Ved en spænding på 400 V i tidsrummet 500 ms. Testen bliver udført i to forskellige klasser. Efter gennemført test bliver resultatet godkendt eller ikke godkendt. Ofte kræver det en kombination af tøj med for eller forskelligt tøj for at bestå Box test klasse 2.

  Lysbue Tid
Klasse 1/APC1 4kA - 168 kJ (400 V) 500 ms
Klasse 2/APC2 7kA - 320 kJ (400 V) 500 ms

EN ISO 11611 (tidl. EN 470-1) - Arbejdstøj til svejsning

Beskyttelsestøj, der er certificeret i henhold til EN ISO 11611, er beregnet til dig, der er i kortvarig kontakt med flammer, er svejser eller har lignende arbejde med tilsvarende risici. Hvis svejsetøjet er tilsmudset med letantændelige stoffer forringes flammebeskyttelseseffekten. Desuden skal svejsetøjet anvendes sammen med andet tøj, som er certificeret med EN ISO 11611 for at være fuldt beskyttet. EN ISO 11611 klassificeres i 2 klasser:

 • EN ISO 11611-1 - beskytter mod mindre risikofyldte svejsemetoder og situationer, hvor der kan opstå mindre stænk og strålevarme.
 • EN ISO 11611-2 - beskytter mod mere risikofyldte svejsemetoder og situationer, hvor der kan opstår mere stænk og strålevarme.

Se udvalget af arbejdstøj til svejsning med EN ISO 11611 her.

EN ISO 11611

EN 342 - Kulde

Beskyttelsestøj, som er certificeret EN 342, beskytter dig mod kulde. Kulde betegnes som kombination af fugtighed og vind med en lufttemperatur på under -5°C, hvor det er vigtigt at du holdes tør og varm. Bliver tøjet vådt forringes egenskaberne. Er der meget vind, kan du have brug for en højere isolering, selvom temperaturen er uændret. Beskyttelsen i tøjet kan forringes, hvis tøjet er vådt, derfor er det vigtigt, at holde tøjet tørt. Der er behov for beklædning til hænder, fødder og hoved for at forebygge lokal afkøling, det giver også bedre kuldebeskyttelse. Sørg for at tøjet er lynet, og at det er strammet til omkring håndleddene.

Se udvalget af arbejdstøj specielt beregnet til kolde vejrforhold her.

EN 342

EN 343 - Regn

Beskyttelsestøj, som er certificeret EN 343, beskytter dig mod sne, regn, tåge og fugtigt vejr. EN 343 arbejdsbeklædning er testet for vandtæthed klasse 1-4 og åndbarhed klasse 1-4, hvor klasse 4 er det højeste niveau. Tøjets åndbarhed opnår normalt en klasse 4: 4, hvis det er uden for. Er tøjet med for hedder det typisk klasse 4: 2.

Vær opmærksom på, at tøjet skal lukkes omhyggeligt for at opnå maksimal beskyttelseseffekt, og at tøj med denne certificering ikke er egnet til brug ved arbejde med ild.

Se udvalget af vandtæt arbejdstøj her.

EN 343

EN 1149 3/5 - Elektrostatiske egenskaber

Disse certificeringer beskytter dig mod elektrostatiske udladninger - fx til arbejde, hvor der er risiko for eksplosionsfare. Ved anvendelse af tøj med disse certificeringer, skal brugeren være jordbundet korrekt med det rette fodtøj. Vær her opmærksom på at tøjet dækker under bevægelser - fx ved knælende arbejde.

 • EN 1149-3:2004 - elektrisk afladning
 • Standarden beskriver nedbrydningen af elektrostatisk ladning fra beklædningsmaterialers overflade.
 • EN 1149-5:2008 - materialets ydeevne og design
 • Standarden beskriver de krav til materialer og konstruktion af elektrostatisk ledende beskyttelsesbeklædning, der bliver brugt i områder med risiko for pludselig udledning af elektrostatiske ladninger.

Beskyttelsestøj, der er certificeret i henhold til EN 1149, beskytter brugeren mod statisk elektricitet og mindsker risikoen for gnistdannelse. Tøjet skal bruges som en del af et samlet jordforbundet system for at undgå elektriske ladninger.

Se udvalget af arbejdstøj med elektrostatiske egenskaber her.

EN 1149

EN 13758-2 - Arbejdstøj med UV-beskyttelse

Tøj der er certificeret med EN 13758-2 beskytter dig mod solens UVA- og UVB-stråler. Arbejder du ude, er du i højrisiko for at blive ramt af solens stråler, hvilket kan medføre hudskader. Risikoen for hudskader kan reduceres ved at bære tøj med EN 13758-2 certificering. Vær opmærksom på at det kun er hud, som er dækket af tøjet, der er beskyttet.

Find uddybende forklaring på bloggen “Beskyt dig i solen med UV tøj”.

EN 381-5

EN ISO 15797 - Industrivask

Tøj der er certificeret med EN ISO 15797 stiller krav til, at produktet er egnet til industrivask og industritørring.

EN ISO 15797

EN 381-5 - Arbejdstøj til arbejde med kædesav

​​​​​​EN 381-5 er normen for beskyttelsestøj med sav- og benbeskyttelse også kaldet skærebukser. Arbejder du i skoven med skovsavningsarbejde, så skal du have arbejdstøj med denne certificering.

EN 381-5 klassificeres efter kædehastighed:

 • Klasse 1 - beskytter ved kædehastighed på 20 m/s
 • Klasse 2 - beskytter ved kædehastighed på 24 m/s
 • Klasse 3 - beskytter ved kædehastighed på 28 m/s

Vær opmærksom på, at buksernes savbeskyttelse overlapper beskyttelsesfodtøjet, ellers risikerer du ikke at være optimalt sikret.

EN 381-5

Oeko-tex® Standard 100 - arbejdstøjet er testet for sundhedsskadelige stoffer

​​​​​​Køber du arbejdstøj med Oeko-tex® Standard 100-certificeringen, ofte blot nævnt som Oeko-tex®, er du sikret, at dit tøj er testet for sundhedsskadelige stoffer. Dette er en international standard med strenge krav til produkterne. Det er ikke blot stoffet, som er testet, men alle dele af produktet, som mærker, lynlåse og fyldningsmaterialer.

Oeko-tex® Standard 100

EN 397 - Industrisikkerhedshjelme

EN 397 er certificeringen for industrisikkerhedshjelme og lever dermed op til fysiske krav om materiale, konstruktion og størrelse. Denne certificering skal beskytte brugeren fra faldende genstande. Vær særlig opmærksom på, at sikkerhedshjelme har en udløbsdato, og de er ikke godkendt efter certificeringens udløb. 

Se hele vores udvalg af sikkerhedshjelme her.

I teksten “Med sikkerhedshjelm bruger du hovedet”, kan du læse meget mere om test og godkendelser i hjelme.

EN 14404 - Knæbeskyttelse

Skal du bruge knæbeskyttere til dit arbejder, skal du kigge efter EN 14404-certificeringen, som stiller krav til knæbeskyttere for arbejde i knælende position. Knæpuder skal skiftes jævnligt efter behov, da slid vil forringe kvaliteten. EN 14404-certificeringen klassificeres i 3 niveauer 0-2:

 • Niveau 0 - Egnet til brug på flade underlag
 • Niveau 1 - Egnet til brug på flade eller ujævne underlag
 • Niveau 2 - Egnet til brug på flade eller ujævne underlag under svære forhold

Knæpuder med EN 14404-certificeringen er yderligere delt op i typer:

 • Type 1 - Knæpuder fastgjort om benet og uafhængig af andet tøj.
 • Type 2 - Knæpuder i skum eller anden polstring fastgjort i knæpudelommer på bukserne eller som en permanent del af bukserne.
 • Type 3 - Løse knæpuder, der ikke er fastgjort om benet, men flytbare.
 • Type 4 - Knæpuder, som er en del af et andet produkt.

Se hele vores udvalg af knæpuder her.

EN 14404 Knæbeskyttelse

EN 420 - Handsker

EN 420 er normen for generelle krav og prøvningsmetoder af handsker. Vær opmærksom på at hvis handsken er skadet, så forringes beskyttelsen. Disse handsker er ikke beregnet til brug ved arbejde med ild.

Se udvalget af arbejdshandsker med EN 420 her.

EN 420

EN 374 - Kemikalier (handsker)

Handsker, der er certificeret med EN 374, beskytter brugeren mod kemikalier og mikroorganismer. Handskerne klassificeres fra A-L i forhold til, hvad den beskytter imod:

A: Methanol

B: Acetone

C: Acetonitril

D: Dichlormethan

E: Svovlkulstof

F: Toluen

G: Diethylamin

H: Tetrahydrofuran

I: Ethylacetat

J: n-Heptan

K: Natriumhydroxid 40%

L: Svovlsyre 96%


Derudover er de klassificeret i niveauer fra 1-6, hvor hurtigt gennemtrængningen sker:

Niveau 1: Op Til 10 minutter

Niveau 2: Op Til 30 minutter

Niveau 3: Op Til 60 minutter

Niveau 4: Op Til 120 minutter

Niveau 5: Op Til 240 minutter

Niveau 6: Op Til 480 minutter

EN 374

EN 388 - Mekaniske risici (handsker)

Handsker, der er certificeret med EN 388, beskytter mod mekaniske risici. Denne certificering er blevet opdateret fra version 2003 til 2016, hvor handskerne udsættes for nye krav og en ny test af skærefasthed. Handsker certificeret efter EN388:2003 opnår en score efter test A-D, som er A: slitage, B: skærefasthed, C: rivstyrke og D: punktering. Jo højere score, jo bedre. Den højeste score en handske kan opnå er 4544.

Handsker certificeret efter EN 388:2016 opnår ligeledes en score efter slitage, rivstyrke og punktering. Handskens skærefasthed markeres med et bogstav fra A til F, hvor F er den højeste skærefasthed. Den højeste score en handske kan opnå er derfor 4444F.

EN 388

EN 407 - Termiske risici (handsker)

EN 407 stiller krav til at handskerne er certificeret og godkendt til beskyttelse ved kontakt med høj varme og ild som for eksempel kontaktvarme, strålevarme eller smeltet metal. Denne certificering er opdelt i beskyttelsesniveauer fra a-f:

a: Ild

b: Kontaktvarme

c: Isoleringsvarme

d: Strålevarme

e: Smeltet metal - ved mindre skænk

f: Smeltet metal - større mængde

EN 407

EN 511 - Kulde (handsker)

EN 511 stiller krav til, at handskerne er certificeret og godkendt til beskyttelse mod kulde. Handsken skal kunne modstå både gennemtrængende kulde (konvektionskulde) og kontaktkulde, det vil sige ved direkte berøring. Det er ikke et krav, at handsken også skal være testet mod gennemtrængning af vand. Handskerne skal som minimum kunne opnå beskyttelsesniveau 1 i henhold til EN 388 gældende for slitage og rivfasthed.

Læs i handskeguiden, hvordan du vælger de rigtige handsker.

Se hele vores udvalg af handsker her.

EN 511

EN 1150 - Synlig fritidsbeklædning

Dette er normen for beklædning med høj synlighed til ikke-arbejdsmæssig brug. Det er fx til løbeturen i mørket eller til børnene, når de cykler omkring.

Har du spørgsmål til certificering af arbejdstøj?

Du er altid velkommen til at kontakte vores kundeservice, hvis du er i tvivl om, hvad der passer bedst til dine behov.

Du kan kontakte vores kundeservice på info@billig-arbejdstoj.dk eller telefon 9674 2030.

Vi er klar til at hjælpe med at finde den bedste løsning til lige netop dig.